microhydropower.net, your internet portal on (micro)hydropower
menu powered by Milonic
Google
  Web microhydropower.net   
log in
You are here: Comments and remarks to Wim Jonker Klunne

 
Waterkracht bij de Oosterscheldekering?

 
Grootschalige opwekking van elektriciteit uit het getijverschil in de Oosterschelde heeft te veel nadelige milieu-effecten. Het benutten van de getijdestroming met kleinschalige turbines heeft wel kansen. Dat is de conclusie van een studie van adviesbureau Ecofys. Per 100 kW opgesteld vermogen zal het getijdeverschil 0.4 mm verminderen. In totaal kan in de Oosterschelde 500 kW worden opgewekt.
(bron: Stromen, 13 oktober 2000)

Download het rapport over Oosterschelde getijde energie (in pfd-format). Met dank aan adviesbureau Ecofys.

 Comments and remarks to Wim Jonker Klunne